a_madera.png

Historie ochotnického spolku

 

V roce 1906 založil farář P. Jan Chlápek ochotnické divadlo - později divadelní spolek "Dalibor". Hrávalo se v domácnosti u Sluštíků a v hospodě u Bergrů, kde byl postaven sál. Po otevření katolického domu "Orlovna" (v roce 1929) se hrálo v obou sálech.

 

V r. 1915 byla založena Mariánská družina dívek v Kašavě pod názvem "Blahoslavené Panny Marie bez poskvrny počaté" a pod ochranou "Sv. Kateřiny panny a mučednice".

 

V roce 1922 byla tato Mariánská družina rozšířena na družinu žen a dívek.

 

V roce 1927 již fungovala odbočka "Svazu katolických žen a dívek".

 

V roce 1921 byla založena Jednota Orla v Kašavě a v roce 1929postaven katolický dům - Orlovna.

 

Členové, ale hlavně členky výše uvedených spolků se podíleli na velmi živém divadelnictví v Kašavě. Duší veškerých akcí byla hlavně slečna Cecílie Hvozdenská. Byla nejen režisérkou, ale také sháněla a upravovala kostýmy, pomáhala dělat kulisy atd. Byla předsedkyní Spolku katolických žen a dívek. Velkou oporou divadelníků byl rovněž P. Josef Klečka, dále členky paní Filoména Fronichová a místní učitelka slečna Anežka Březinová. V začátcích byly uvedeny krásné divadelní hry - Kolíne, Kolíne; Jánošík; Psohlavci.

 

První větší pauza v činnost divadelního spolku se objevila během války. To se jeho činnost úplně zastavila. Po válce byla uvedena první hra v roce 1945 - Když srdce zhřešilo.

 

Později začala divadelní hry hrát Jednota Orla. Ta uvedla tituly - Mlynář a jeho dítě; Lešetínský kovář; Zraněné srdce; Dědkové; Stržený kříž; Krásné milování; Dražba na nevěstu; Lidé v zeleném.

 

50. letech byla uvedena divadelní hra "Janíček s voničkú", kterou režíroval učitel místní ZŠ p. Müller.

 

60. letech byla snaha obnovit divadelnictví. Hrála se pohádka "Honza a drak" a hra "Tvrdohlavá žena". Tyto hry opět režírovala slečna Hvozdenská, která se i přes svůj věk snažila obnovit divadlo v Kašavě, ale bohužel po její smrti se zde již nikdo této aktivity neujal.

 

Činnost ochotnického divadla začala opět až v březnu 2011 z iniciativy paní Věry Vlkové a pana Stanislava Marconě. Od listopadu roku 2011 je Ochotnický spolek Kašava se zkratkou OSKA občanským sdružením.